Afdeling: Wageningen (DE RIJNSTREEK)

AFDELING: Wageningen (DE RIJNSTREEK)

Over de vereniging

Bijen zijn erg belangrijk. Ze bestuiven bloemen en planten in de natuur en landbouw. Om meer aandacht te vragen voor dit belangrijke insect werd 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Bij, sindsdien zijn er in het hele land - ook in Wageningen - speciale activiteiten om aandacht te vragen voor honing- en andere bijen, en voor het houden van honingbijen. Maar wat doet De Rijnstreek nog meer?

 Wat biedt onze vereniging?

De Rijnstreek is de plaatselijke vereniging van Wageningen en Midden-Betuwe. Afdelingsleden zijn lid  van een landelijke 'koepel', de Nederlandse BijenhoudersVereniging, en worden op de hoogte gebracht van alle landelijke activiteiten, congressen en can de NBV. Elke 2 maanden ontvangen zij het interessante vakblad Bijenhouden en ook, in de mailbox, de actuele nieuwsbrief Imkernieuws, met weblinks naar allerhande digitale bijeninformatie.

De Rijnstreek (1913) heeft zo’n 60 leden uit Wageningen en Midden-Betuwe aan de overkant van de Rijn. Ongeveer de helft houdt bijen. De overigen zijn om reden van drukte of gezondheid (soms tijdelijk) bij-loos. De vereniging bevordert het uitwisselen van praktische informatie, geeft bijenkennis door en biedt ook gezelligheid. Zo wordt er jaarlijks een honingkeuring georganiseerd met een wisseltrofee als inzet, sinds 2007 samen met buurverenigingen. In de zomer zijn we vooral druk met de bijen met soms gemeenschappelijke buitenactiviteiten, in najaar en winter is het tijd voor praatavonden en lezingen, en voor een cursus voor beginners: de basiscursus Bijenhouden , ook in 2022. De cursisten zijn het hele jaar gratis en vrijblijvend lid van de NBV.

Met een aantal geïnteresseerde leden is in 2006 een begin gemaakt met pollenonderzoek, de aanleg van een collectie stuifmeelpreparaten, en pollenanalyse van honing. In 2009/2010 kwam hier indirect een intensieve landelijke pollencursus uit voort.Ook belangenbehartiging in de vorm van actie voor drachtverbetering en voorlichting staat op de agenda. Zo hebben we voor Wageningse studenten een aantal malen voorlichting verzorgd en zijn leden desgevraagd actief op scholen en presentaties voor niet-imkers. Elk jaar doet de vereniging mee aan de Landelijke Open Imkerijdag, op de 2e zaterdag in juli.

Voor leden die bij huis niet goed bijen kunnen houden, hebben we sinds 2011 twee bijenstallen in gebruik: een in Wageningen, ingang Buissteeg op de begraafplaats en een in Hemmen. De stal in Wageningen is onlangs gebouwd met financiële ondersteuning van de gemeente Wageningen, de Rabobank en NL-Doet. In overleg met de stalbeheerders kunnen leden van de vereniging hier volken en volkjes plaatsen.

Leden kunnen een honingslinger, een kastendrager en een refractometer lenen. Ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een stoomwassmelter. In overleg kunnen leden een observatiekast meekrijgen, om bijv. op een voorlichtingsstand of in een schoolklas over bijen te kunnen vertellen. Via de vereniging kan er samen naar aantrekkelijke drachten worden gereisd. Nieuwe leden met basiscursusdiploma kunnen van de vereniging een bijenvolkje krijgen. Tegenwoordig begeleidt de vereniging gezamenlijke teelt van goede koninginnen.

Hangt er een zwerm in ons werkgebied? Bel een van onze contactpersonen om ze te laten 'pakken'. Ze krijgen dan onderdak bij een van ons of bij de College Beekeepers, een groep bijenhoudende studenten van Wageningen Universiteit. 

Contactgegevens

De Wettering 13, 6671 GT ZETTEN, tel. 06-44580125
(zwermmeldingen ook via 0317 - 416331)


csparreboom@kpnmail.nl