Afdeling: Wageningen (DE RIJNSTREEK)

Al meer dan 100 jaar De Rijnstreek

Op 2 oktober 1913 werd op initiatief van de heer T.L. van Beusekom de afdeling Wageningen van de toenmalige Vereniging voor Bijenteelt opgericht, met 17 leden. Dat gebeurde in "een samenkomst bij Van der Laag". 2013 was daarmee ons jubileumjaar, dankzij een zeer actieve jublieumcommissie groots gevierd. Er kwam een jubileumbundel uit, 'Bijen opnieuw belicht', met imkerportretten en bijdragen van leden over hun hobby én over belangrijke bijenonderwerpen. Ook niet-leden kunnen dat boek nog steeds voor € 10 aanschaffen via ons contactadres. De pdf van het boek is in de lichte versie ook te downloaden.

 

De wethouder bij de aangeboden linde. Zij heeft zojuist het gedenkbordje onthuld uit een geheimzinnige bijenkast.

Ook het toen precies 750 jaar oude Wageningen deelde in dit feest. De vereniging schonk op 2 november 2013 een zorgvuldig uitgezochte linde, die te vinden is in het Torckpark, met een gedenkbordje. Op de foto heeft de wethouder daartoe juist een kast 'geopend'. 

Contactgegevens

De Wettering 13, 6671 GT ZETTEN, tel. 06-44580125
(zwermmeldingen ook via 0317 - 416331)


csparreboom@kpnmail.nl